Het ontstaan van ons ‘gezins’systeem en de levenslessen die ik daar uit haalde.

Featured image

Eerst was ik alleen Maria.

 

Featured image

Toen leerde ik P kennen.

 

Featured image

En ietjes later leerden wij GJ kennen.

Dat klikte en we gingen samen verder als drierelatie.
De wereld om ons heen kon het niet altijd volgen maar voor ons was het helder en duidelijk.

 

Featured image

Toen G, onze oudste van 3 zoons, geboren werd veranderden we van een drierelatie in een drie-oudergezin.

 

Featured image

R werd geboren.

 

Featured image

En L kwam.

Zo hebben we jaren, jaren en jaren geleefd, gewerkt, gedeeld en vooral veel over en van elkaar geleerd.

En op een bepaald moment veranderde dat……gewoon.

Het leven vormde zich om ons heen……en veranderde van richting.

P en GJ gingen samen verder.

 

Featured image

En ik leerde K kennen.

Zo werden we twee stellen, waren de kinderen het belangrijkste in ons leven en werden we een vier-oudergezin.

Gek genoeg ging dat voor ons volkomen vanzelfsprekend.

Zo hebben we een aantal jaren samen aan tafel gezeten en veel geleerd.

Toen de zoons volwassen werden veranderde er bij P en GJ ook van alles.

Er kwamen vrouwen bij.

GEWELDIG!

 

Featured image

Bij GJ kwam K in zijn leven.

 

Featured image

Bij P kwam L

 

Featured image

En als je zoons hebt kunnen daar schoondochters bij komen.
Dit is R de vriendin van L

 

En dit is J de vriendin van G

Allemaal prachtige vrouwen waar ik enorm van geniet.

 

K en ik gingen ons Pentakelhuis bouwen.
Het huis staat symbool voor de verbindingen van ons systeem.

 

Al die jaren, dat ik K. kende, had hij een kinderwens.
Zo kwamen er 2 vrouwen in ons leven die ook een kinderwens hadden. Met zijn 4 hebben wij de kinderwens van K. en S. de ruimte gegeven. Helaas is dat een wens gebleven en een deel van ons systeem.

 

Oh ja, het beste paard van stal……..
Chesto, onze Hollandse Herder Ruwhaar.

Dit is ons hele ‘gezins’systeem. Wanneer je de draad een beetje kwijt bent geraakt dan snap ik dat.  Ik wil dit alles graag delen. Zeker omdat het mij ongelooflijk veel inspiratie en levenslessen  heeft gebracht. Ik zal het niet met namen, gezichten en specifieke situaties doen.

Eggie heeft ondertussen zijn intrede gedaan en Eggie is de stand-in voor namen, gezichten en situaties maar………. alles is ‘ECHT’ gebeurd.

Vrij vertaald naar:

Driehoeken

De verschillende relaties binnen een gezin bepalende verschillende rollen. Elke rol brengt zijn eigen verwachtingen mee. De rollen in een gezin hebben altijd te maken met paren en driehoeken.

In een gezin met meer dan twee personen heb je een verzameling ‘ik’ s, paren en driehoeken.

Driehoeken zijn buitengewoon belangrijk omdat van de vraag, hoe ze gehanteerd worden, voor een groot deel het wel en wee en het al dan niet goed functioneren van een gezin afhangt.

  • Een eerste stap om een driehoek draaglijk te maken is dat ieder lid van de driehoek heel duidelijk inziet dat, waar drie mensen bij elkaar zijn, niet elk van hen dezelfde aandacht kan krijgen.
  • De volgende stap is om, wanneer u buitenspel staat, uw dilemma onder woorden te brengen zodat iedereen het kan horen.
  • De derde stap is, door uw eigen daden te laten zien, dat er geen reden tot boosheid, gekwetstheid of schaamte is als u buitenspel staat.

De problemen ontstaan alleen maar doordat sommige mensen denken dat als iemand buitenspel staat dat betekent dat hij niet deugt. Een kwestie dus van een lage zelfwaardering.

Wil men zich in een driehoek op zijn gemak voelen dan moeten volgens mij een paar gevoelens aanwezig zijn.

  • De persoon in kwestie moet een goed gevoel over zichzelf hebben en in staat zijn, op zijn beide benen te staan, zonder tegen een ander aan te leunen.
  • Hij moet een tijdje buiten spel kunnen staan zonder dat hij het gevoel krijgt, niet te deugen of buitengesloten te zijn.
  • Hij moet in staat zijn te wachten zonder het gevoel te hebben dat men misbruik maakt van zijn geduld.
  • Hij moet in staat zijn, open en eerlijk te praten en anderen te laten weten wat zijn gevoelens en gedachten zijn, in plaats van te piekeren en mokken.

De grote uitdaging bij het leven in een gezin is het zoeken naar manieren waarop ieder individu er ten volle aan kan deelnemen of anderen kan observeren, zonder dat hij het gevoel krijgt, niet mee te tellen, zonder dat hij zich slachtoffer voelt: een kwestie van zelfwaardering(eigenwaarde)

Mensen maken mensen

Virginia Satir

uitg. Van Loghum Slaterius bv Deventer, 1975

 

 

 

Gewoon weer eens even de koetjes en de kalfjes.

Na een eindeloos besef.

 

Is het fijn om uit die peilloze diepte te kruipen.

 

En het weer eens gewoon over de koetjes en de kalfjes te hebben.

 

De gewone dagelijkse dingen van het leven.

 

Zoals mijn nieuwe rode schoentjes.

 

Weer Chesto’s gekke dingetje mogen zijn.

 

Want dat hoort er natuurlijk ook weer bij.

 

Niet al te hoog grijpen.

 

Wat oppervlakkig geknuffel.

 

En wat modderig gemijmer.

 

Niet je ogen sluiten, zien zoals het is en het dragen.

Wanneer de lijnen verbonden zijn.

 

En je beter zicht hebt op je ‘eigen’ bubbel van het verleden.

 

De verbondenheid met.

 

En de beknelling van.

 

Dierbaren die verder gaan dan familie.

 

Nemen zoals het is.

 

Zien zoals het is.

 

Zwijgen.

 

En het dragen.

 

In het eindeloze besef dat zaken gewoon zijn zoals ze zijn en dat je het er mee te doen hebt. Dát maakt je sterk!

Voor onze vrienden A. en E. die het voor dit moment in de praktijk mogen brengen. We wensen jullie ‘draagkracht’ en een ‘eindeloos’ besef.

Vrij vertaald naar:

Zien zoals het is.

De wens om de zaken met terugwerkende kracht te veranderen kan per definitie niet, het heeft een verzwakkende werking.

Zien zoals het is, nemen zoals het is, waarbij ieder het eigene draagt, dat geeft kracht.

De prijs is eenzaamheid.

Maar het betekent vaak een stap voorwaarts om iets te laten rusten.

Om de moed te hebben het niet te hoeven begrijpen, maar het gewoon te dragen.

Niet je ogen ervoor sluiten maar zien zoals het is, en het vervolgens uithouden.

Je mond houden.

Zelf de verantwoording dragen voor je onvrede en de gevolgen van je trauma’s versterkt niet alleen het systeem waarin je zit, maar ook jezelf.

 

Jan Jacob Stam

Begeleider van familie-opstellingen volgens de methode van Bert Hellinger

‘Soms is zwijgen beter’ – irritaties in de familiekring-

Volkskrant zaterdag 5 mei 2001 interview Lisette Thooft

 

Durf jij je licht te laten schijnen? Durf jij briljant te zijn?!

Featured image

En dan kruip je via je eigen blik naar binnen.

 

Featured image

Door niets meer te stoppen.

 

Featured image

Je gaat glijden.

 

Featured image

Met een enorme zuigkracht.

 

Featured image

Alsof je eindelijk uit die draaideur stapt.

 

Featured image

Je muurtjes breken één voor één af.

 

Featured image

Muziek begint aan te zwellen.

 

Featured image

Je wordt als een motje aangetrokken.

 

Featured image

Alle lijntjes verbinden zich.

 

Featured image

en daar is jouw LICHT.

 

Featured image

………als een reflectie van jezelf.

Vrij vertaald naar:

Laat je LICHT schijnen

Onze diepe angst is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het LICHT in ons is wat we het meeste vrezen.
We vragen onszelf af:
” Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, begaafd of geweldig te achten ?”
Maar, waarom zou je dat niet zijn ? Je bent een kind van God !
Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.
Er wordt geen LICHT verspreid, als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.
We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is, te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons LICHT laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen.
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.

Marianne Williamson,  ‘Terugkeer naar Liefde’

geciteerd door Nelson Mandela in zijn inaugurele rede in 1994

De zoektocht om je ‘licht’ te vinden en een baken te zijn.

Featured image

De bus is eindelijk gekomen en de reis kan beginnen.

 

Featured image

En aan het eind van die reis moet ergens het ‘licht’ zijn!

 

Featured image

Soms lijkt het alsof het ‘licht’ zich verschuilt.

 

Featured image

Het geeft je het gevoel dat je er naar op zoek moet gaan.

 

Featured image

Daar…..het ‘licht’ van anderen, dat moet het goede ‘licht’ zijn.

 

Featured image

Kijk die kleuren eens.
Dat moet het echte ‘licht’ zijn.

 

Featured image

Het ‘licht’ lijkt grillig en moeilijk te grijpen.

 

Featured image

Daar ……..achter mijn schaduw dát moet mijn ‘licht’ zijn.

STOP!!!!

 

Featured image

Je vindt jouw ‘licht’ niet bij anderen, nog in de vorm of in de verschijning.

 

Featured image

Je vindt het wanneer je in jezelf gaat kijken.
Je als het ware via je eigen blik naar binnen kruipt.

Vrij vertaald naar:

Baken van licht zijn.

‘Vaak is de gedachte dat als je een deel van de gevoelens van de ander opneemt en inslikt, je dichter bij die ander komt te staan, en hem helpt. Alsof je de last samen deelt. Maar door het te absorberen en in te slikken, verdubbel je de last alleen maar. De schaduw verdiept zich. Door mee te gaan in het lijden met een ander, laat je je kracht fragmentariseren; ze raakt versplinterd door de negativiteit in de ander. Je gaat denken dat je zelf niet gelukkig, tevreden en blij mag zijn, terwijl de ander lijdt. Het omgekeerde is echter het geval.

Werkelijk helpen betekent dat je je energie in dienst stelt van de oplossing van het probleem, niet van het probleem zelf. De sleutel daartoe is dat je jezelf gróter maakt en niet kleiner. Hoe meer zelfbewustzijn en onafhankelijkheid jij uitstraalt, hoe meer jij ‘de energie van de oplossing’ vertegenwoordigt en hoe meer je kan betekenen voor de ander, zonder dat het jou uitput. Als je gaat mee-lijden, bevestig je eigenlijk het probleem. Als je bij jezelf blijft, en niet mee-resoneert met de zware emoties van de ander, open je een ander perspectief, werp je een ander licht op de kwestie. Je laat je innerlijk licht erop schijnen, juist door niet ‘mee te trillen’ met de ‘energie van het probleem’. Werkelijk helpen is nooit het probleem van een ander oplossen. Het is een baken van licht zijn waaraan de ander zich kan spiegelen, zich kan optrekken en zich in kan verheugen: ‘kijk, zo kan het ook: hij of zij heeft iets wat mij raakt, wat mijn hart inspiratie geeft.’ Zo reik je de ander de ‘energie van de oplossing’ aan, niet door iets te doen voor hem, maar door iets te zijn en uit te stralen. Dat ís lichtwerk: op natuurlijke wijze zijn die je bent, vrede hebben met jezelf en deze vrede uitstralen naar anderen. Niet oplossingen bedenken voor anderen, niet de lasten van anderen innerlijk meedragen, maar ‘de oplossing’ energetisch neerzetten en verankeren op aarde.’

Pamela Kribbe

18 maart 2007

Centrum Zuiderlicht in Breda.

Begint je bewustzijnreis met onderweg durven zijn en je eigen ‘soepsteen’ vinden?

Featured image

Ergens is dat kooitje begonnen met knellen.

 

Featured image

Je hebt de hordes om op pad te kunnen gaan genomen.

 

Featured image

Je hebt gekozen en je gaat je pad beginnen.

 

Featured image

Dan lijkt het alsof je van je worteltjes gerukt wordt.

 

Featured image

Je je op verboden terrein begeeft.

 

Featured image

Op een trap die nergens naar lijkt te leiden.

 

Featured image

Een blinde muur die steeds maar weer opduikt.

 

Featured image

En al je stekels staan recht overeind.
Waarom IK?

 

Featured image

Er wordt aan je getrokken.
Je wilt…..je moet……je gaat op pad.

 

Featured image

STOP!!!!!!!!

Raap je eigen ‘soepsteen’ op, ga op pad en GENIET.

vrij vertaald naar een oud volkssprookje:

Je hebt het zelf in huis

 In een dorp, ver weg gelegen in een dal,

daar waar de Sem en de Mave bij elkaar komen, liep eens een vreemdeling.

Een idealist. Hij was altijd onderweg en genoot daarvan.

De vreemdeling nu had een lange weg achter de rug. Hij was hongerig en koud.

Bij een huis waar hij een vuur zag branden klopte hij aan.

Hij vroeg de vrouw des huizes of hij zich bij het vuur mocht warmen.

De kamer in het huis was al vol, maar de mensen, kinderen en groten, schoven een stukje op, zodat er voor hem ook een plaatsje vrij kwam.

Ze zagen er allemaal hongerig uit.

Er was geen eten. Dat dachten ze.

‘Ik zou graag soep op het vuur willen koken’, zei de vreemdeling.

‘Er is niets om soep van te maken’, zeiden de mensen bijna tegelijk.

‘Maar ik heb een soepsteen’, zei de vreemdeling, ‘daar kun je heerlijke soep van koken;

ik heb het al vaker gedaan. Al wat ik nodig heb is een grote pan en wat water’.

De mensen werden nieuwsgierig hoe je van zo weinig toch soep kon koken.

Enthousiast gingen ze om de grote pan op het vuur heen staan, waar het water met de steen erin al begon te pruttelen.

De vreemdeling proefde van de soep.

‘Het is nog smakeloos, eigenlijk zou er zout in moeten’.

‘Wacht’, zei een buurvrouw. ‘Ik heb nog wel wat zout thuis, ik zal het even halen’.

‘En ik heb nog wat worteltjes in de tuin’, zei een ander.

De soep dampte al behoorlijk en verspreidde heerlijke geuren.

‘De soep smaakt zo al veel lekkerder met zout en worteltjes erin.

Toch mis ik nog wat andere groenten’, zei de vreemdeling.

De man van een straat verder bedacht dat hij nog een restje bonen van de vorige dag had. Hij haalde het op.

En het kleine kind kon zich herinneren dat er achter de derde boom in het bos van die kruiden waren die oma vroeger ook wel eens voor de soep gebruikte.

Enthousiast geworden van elkaar haalde iedereen iets op waardoor er tenslotte een heerlijke soep ontstond.

Ze aten ervan, ze smulden ook.

De soep ging op, alleen de soepsteen bleef liggen.

De vreemdeling stond op om te vertrekken.

Ze wilden hem zijn steen teruggeven.

‘Die mogen jullie houden, dan kunnen jullie nog talloze keren soep koken en het anderen leren’, zei de vreemdeling.

Buiten gekomen zocht de vreemdeling weer een steen. Een mooie glinsterende.

Hij stopte hem in zijn rugzak en liep verder.

Hij genoot van het onderweg zijn.