Wat heeft onderhoud, inhoud en behoud te maken met koffie en relaties.

Het koffiezetapparaat is toe aan onderhoud.

 

Zo af en toe moet dat gebeuren.
Beetje controleren
Beetje smeren.
Beetje vervangen.

 

Wanneer je dan met je neus op het onderhoud wordt gedrukt.

 

Lijkt er ineens van alles ‘nieuws’ mogelijk.

 

Want wie weet moet ‘alles’ wel vervangen worden?

 

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het bestaande op te leuken.
Met een extraatje.

 

Wat uitdaging aan te gaan.

 

Kijk hier is dat ‘extra’?
Een molen erbij.
Voor een extra boontje op de molen.

 

Hij moet natuurlijk wel afgesteld worden.

 

Oeff,
deze is fout.
Te vlokkig?

 

En kijk dit is de tamper.

 

Belangrijk om de koffie goed aan te drukken.

 

Super, prachtig mooi toch.

 

Kijk,
Twee boontjes.
Links een allemansvriendje.
Rechts een iets meer pittiger.

Eigenlijk telt dit ook voor relaties:
je pleegt onderhoud,
het gaat om inhoud en
en dit leidt tot behoud.

In mijn plogjes over:

ging het niet alleen over een ‘oude’ drierelatie
maar ook de mogelijkheid van een ‘nieuwe’ drierelatie.
Helaas ging M. voor vervanging.
Weg onderhoud, weg inhoud en geen behoud.
Sorry M. het spijt mij.
Op dit moment is er nog geen vervanging nodig.

Leven in een driehoeksrelatie.

Na twee plogjes over
mijn relatie met driehoeken‘ en
RelatieDriehoeken‘ is dit
het derde deel
van een drieluik
en dit gaat over ……..
mijn driehoeksrelatie.
Ach ja…..een beetje voorspelbaar is het wel 🙂

In mijn eerdere plogjes heb ik de
kaders, grenzen en mogelijkheden aangegeven
van het leven in en met ‘driehoeken’.

Dit plogje gaat over mijn kennis en ervaring met driehoeksrelaties:
‘een tweerelatie waar een derde zijn intrede doet,
drie mensen die de verantwoording nemen
en samen de keuze maken
voor de vorm en de invulling van een gezamenlijke relatie’.

 

Laat ik eerst even een stapje terug doen.
Al eeuwen is de meest bekende, langdurige relatie, het huwelijk.
Wat ooit begon als een verplichting vanuit economische belangen en het samenleven met één persoon, is tegenwoordig een eeuwige, monogame verbintenis vol liefde en romantiek.
We hebben daarin afspraken gemaakt dat je:

 • elkaar vertrouwt
 • betrouwbaar bent
 • goed met elkaar kunt praten
 • naar elkaar kunt luisteren
 • de tijd hebt voor elkaar
 • elkaar stimuleert
 • compromissen kunt sluiten en
 • aantrekkelijk blijft voor elkaar.

Een relatie met hoge verwachtingen en eisen aan elkaar waarin we de lat hoog leggen.
En dat voor een periode van wellicht 60 of 70 jaar.

Het kan vanzelfsprekend zijn.
Mijn ouders, met ruim 60 jaar huwelijk, zijn voor mij het mooiste voorbeeld. De liefde, de trouw en hun betrokkenheid naar elkaar is nog steeds zichtbaar aanwezig.

In de loop van de jaren is er meer diversiteit in relatievormen ontstaan.
Ik kan me zo voorstellen dat er, in de toekomst, meer vormen bij komen.

 

Maar ongeacht de vorm van je relatie,
voor de invulling neem je altijd jezelf mee.

In je familiegeschiedenis,

 

soms herkenbaar in je achternaam,

 

je doop of roepnaam,

 

met een verwantschap of een betekenis zoals voor:

Uiteraard ben je een product van je tijd.
Kenmerkend verschil bij ons is dat
mijn muzieksmaak duidelijk 16 jaar eerder ligt
dan de muzieksmaak van K.
We behoren, beiden, tot een andere generatie.

 

Ook heeft ieder mens ‘zijn eigen gekke dingetje’,
waar hij/zij zelf verantwoordelijk voor is en
dat wordt bepaald door je:

 • biologische regelmaat
 • mate van beweeglijkheid
 • emotionaliteit
 • aanpassingsvermogen
 • afleidbaarheid en prikkelgevoeligheid
 • doorzettingsvermogen
 • humeur (of grondstemming)

 

In sommige aspecten kan je een compleet raadsel zijn voor elkaar,
door de rollen die bepaald worden door de maatschappelijke norm als in:

 • man
 • vrouw
 • seksualiteit
 • ouderschap.

 

K. en ik hebben een eigen persoonlijke kleur en voorkeur

 

met uitersten in wie we zijn,
zoals:

Gaandeweg hebben we ons de kunst eigen gemaakt om de overeenkomsten te vinden in de verschillen.

 

Wanneer dan die derde zijn intrede doet
begint de zoektocht,
voor ieder als persoon en als drie koppels,
naar het evenwicht en de verbinding in een driehoeksrelatie.

 

Soms start de driehoeksrelatie vanuit twee personen.
Een driehoek op zijn platte vlak.
De derde bouwt een relatie op met twee personen, tegelijkertijd, na elkaar of in afwisseling, altijd uitgaande van het totaal en in overleg met elkaar.

Wanneer de basis van de tweerelatie hecht en stevig is, is er de stabiliteit van een dragend vlak.

Is er meer rust,
tijd en
stevigheid om uit te groeien tot een leefbare driehoek.

 

Wanneer één persoon centraal staat die,
met beide partijen een ‘eigen’ vorm van relatie heeft,
staat de driehoek op de punt.

Dan zal eerst de relatie, tussen de bovenste twee van de driehoek, een vorm moeten krijgen.
In een eerste verkenning, gericht op een evenwicht naar die gezamenlijke persoon.
Dat is noodzakelijk om de driehoek in balans te houden en de derde, op de punt, niet te laten breken.

Ieder koppel richt zich erop om de relatie ‘eigen’ en ‘uniek’ te maken en te houden.
De invulling is tussen de personen als koppel, rekening houdend met het totaal,
maar gericht op de eigen leefbaarheid en realiteit als koppel:
‘dat wat tussen het koppeltje is blijft tussen het koppeltje’.

 

Voor mij is ‘houden van’ een smeermiddel,
niet een eerste vereiste voor het aangaan of het in stand houden van een relatie.

Voor mij gaat het erom wie ik ben in mijn relatie tot die ander(en).

Bij K. vind ik mijzelf wel een grappig mensje,
zeker wanneer ik met hem op reis ben en mijn hardloopschoenen aan heb.
Of zoals hierboven toen we, op het maatje van K., deze bak aangeschaft hadden.

Ik wil graag, in iedere vorm van relatie, een grappig mensje zijn en blijven.

 

Soms is het even zoeken,
zeker in deze wens van K.

Hoe ga ik mijzelf hierin een leuk mensje vinden?
Ik hoop, met een beetje oefening, dat het me lukt.

Overigens,
ik hou heel veel van K. hoor!

 

 

 

 

RelatieDriehoeken

Kijk!
Ik was nog een driehoek vergeten?
Een hele bekende,
de Piramide van Maslow.
Dank KMou!

 

Ooit was er een tijd dat ik overal een driehoek (triskele) zag,

 

dat ik in driehoeken dacht.

 

Het is een lange tijd ‘stil’ geweest.
De laatste tijd zie ik ze weer,
denk ik er weer aan,
praat ik er over.

 

Eigenlijk zit iedereen,
voor kortere of langere tijd,
wel eens in een driehoek.
Dat hoeft niet altijd met een persoon te zijn.

Zo heeft mijn dierbare vriendin N.
grote zorgen.
Niet om een ‘derde’ persoon
maar om een ziekte.

Want ziekte,
verslaving,
of scheiding
kan, als een derde, in een relatie aanwezig zijn.

 

Uiteindelijk,
heb ik het natuurlijk over mijn ‘driehoeksrelaties’.
Over een derde persoon die deel uitmaakt van mijn relatie.

 

Iedereen bedenkt altijd van alles bij een ‘driehoeksrelatie.’
Dat het gaat om:

 • seks
 • macht
 • liefde

Of dat er emoties spelen vanuit:

 • jaloezie
 • rivaliteit
 • uitsluiting

Uiteindelijk gaat het, denk ik, om een fundamenteel besef van verbondenheid.
Drie mensen die weten dat ze verbonden zijn
en daar de verantwoordelijkheid in willen nemen
voor zichzelf en voor elkaar.
In het besef dat ze buiten de gangbare paden treden en
in de overtuiging dat ze dat met zijn drieën vorm kunnen en willen geven.

Om te kunnen leven in een driehoeksrelatie zijn heldere afspraken belangrijk.
Die afspraken vormen de leidraad voor onoverzichtelijke situaties die als vanzelf ontstaan wanneer drie mensen een leven gaan delen:

 • dat wat tussen de koppeltjes is blijft tussen de koppeltjes
 • ieder heeft zijn eigen gekke dingetje dat een plaats heeft in het geheel en waar je zelf verantwoordelijk voor blijft
 • als iets van invloed is op het systeem breng je het in.

 

Belangrijke kwaliteiten om als individu te ontwikkelen, in een driehoeksrelatie, zijn transparantie, zelfreflectie en een oog voor details.

In het zoeken, afstemmen en bespreken met elkaar zul je die eigenschappen nodig hebben om van elkaar te leren kennen:

 • wat fundamenteel is voor de driehoeksrelatie
 • hoe een samenwerking met drie personen er feitelijk uitziet
 • waar een goede relatie met jezelf begint en eindigd
 • wanneer en hoe je elkaar om medewerking vraagt
 • hoe je elkaar de relatie met die ander gunt
 • hoe je oefent om buitenspel te staan
 • dat je alleen bespreekt wat iemand inbrengt
 • dat alle gesprekken uitgaan van het totaal en
 • dat vragen die spelen concreet, herkenbaar en realistisch gemaakt worden

Uiteindelijk wordt een driehoeksrelatie net zo invulbaar, voorspelbaar en herkenbaar als een tweerelatie.
Gewoon een beetje saai eigenlijk 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn relatie met driehoeken.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen:
‘ik vind driehoeken geweldig!’
Vooral die gelijkzijdige waarvan alle zijden en hoeken gelijk zijn.
Gelijkwaardig zijn.
Van gelijke waarde zijn.

 

Met op de balansweegschaal,
aan de ene kant een kilo lood
en aan de andere kant een kilo veren,
krijgt gelijkwaardigheid een prachtig beeld.

De schalen zijn in evenwicht.
Het lood en de veren zijn verschillend van samenstelling, divers in hun toepasbaarheid en hebben een ander effect op hun omgeving.

 

Voor de trainingen van vrijwilligers bij Humanitas
heb ik een favoriete driehoek.
Hij maakt deel uit van het beeld Swing 4.

 

van Arie Berkulin.
Het beeld laat o.a. twee driehoeken zien.
Afhankelijk van de plek waar je bent.
Het staat in Eindhoven
en is de moeite van het bekijken waard.

Bert Voorhoeve gebruikt het beeld,
als oefening,
over hoe je kunt veranderen van standpunt en kijkrichting.

 

Na 7 jaar BOR en 180 BOR-trajecten
ben ik weer coördinator bij Match.

Match is in de afgelopen jaren gegroeid.
Ik maak nu deel uit van de driehoek:
‘vrijwilligers,
projectmedewerkers
en projectcoördinatoren’.

 

Tijdens de training deed projectmedewerker A.
de oefening over het communicatie model
en tekende daarvoor deze driehoek.

 

Ook de IJsberg van McClelland
past altijd prachtig in iedere training van vrijwilligers.
Deze heeft K.,
voor mij,
in een PowerPoint gemaakt.

 

Tijdens de training van Match is er veel aandacht voor
‘contact’ maken en je ‘verbinden’.
Deze oefening is een leuke starter.

 

Alle jaren bij BOR stond de ouder-kind driehoek centraal.

 

Helaas had deze soms de vorm van de dramadriehoek
met het kind als onvermijdelijk slachtoffer.
Recentelijk zag ik veel informatie over deze vorm van driehoek op het blog van Marije

 

En dit is,
mijn persoonlijke favoriet,
de triskel.
Voor mij staat hij synoniem voor mijn eigen drierelatie,

 

 

 

de basis van ons gezinssysteem.

 

 

Onlangs bracht M., uit het verleden van K.,
een mooie aanvulling
met de inbreng van de driehoek in de astrologie

 

Ik ben niet zo van de astrologie,
net zomin als ik van het boeddhisme van K. ben.

Maar de Yod, uit de astrologie, spreekt me heel erg aan.
Het doet me een beetje denken aan die ene boom

 

en aan het fundament van ons Pentakelhuis.

Naast alle verwantschap weet ik, uit kennis en ervaring, dat er wetmatigheden zijn voor het leven met de drie ‘ik’jes, de drie paren en de driehoek in een driehoeksrelatie.

Het belangrijkste is dat:

 • ieder van de drie ikjes zich zelfstandig kan handhaven in de buitenwereld
 • de drie poten, op alle aspecten, gelijkwaardig naar elkaar zijn
 • de driehoek uitgaat van een gezamenlijk belang

Daarnaast zijn de volgende stappen belangrijk om een driehoek draaglijk te maken:

 • stap 1 is dat ieder lid van de driehoek heel duidelijk inziet dat, waar drie mensen bij elkaar zijn, niet elk van hen dezelfde aandacht kan krijgen.
 • stap 2 is om, wanneer je ‘buitenspel’ staat, je je eigen dilemma draagt in het vertrouwen dat de anderen niet meer tijd nemen dan dat er nodig is.
 • stap 3 is, door je eigen daden te laten zien, dat er geen reden tot boosheid, gekwetstheid of schaamte is als je buitenspel staat.

Wil je je in een driehoeksrelatie op je gemak voelen dan is het wezenlijk om:

 • een goed gevoel over jezelf te hebben en in staat te zijn, op eigen benen te staan, zonder tegen een ander aan te leunen.
 • voor een tijdje buiten spel te kunnen staan zonder dat je het gevoel krijgt niet te deugen of buitengesloten te zijn.
 • in staat zijn te wachten zonder het gevoel te hebben dat er misbruik gemaakt wordt van je geduld.
 • open en eerlijk te kunnen praten om anderen te laten weten wat je gevoelens en gedachten zijn in plaats van te piekeren en/of te mokken.

Mijn ervaring met mijn driehoeksrelatie is dat ik:

 • gewoon en beetje meer van mijzelf ben geworden: ‘bewuster, zelfverzekerder en authentieker.’
 • mijn kwaliteiten geduld, vertrouwen en reflectie heb leren versterken op het moment dat ik, voor kortere of langere tijd, toeschouwer was.
 • de opdracht had om ten volle deel te blijven nemen aan de relatie en ik bleef werken aan het behoudt van mijn zelfstandigheid.

Er valt natuurlijk nog van alles te zeggen over driehoeksrelatie maar dat komt vast in een volgend plogje.

 

 

Het ontstaan van ons ‘gezins’systeem en de levenslessen die ik daar uit haalde.

Featured image

Eerst was ik alleen Maria.

 

Featured image

Toen leerde ik P kennen.

 

Featured image

En ietjes later leerden wij GJ kennen.

Dat klikte en we gingen samen verder als drie-relatie.
De wereld om ons heen kon het niet altijd volgen maar voor ons was het helder en duidelijk.

 

Featured image

Toen G, onze oudste van 3 zoons, geboren werd veranderden we van een drie-relatie in een drie-oudergezin.

 

Featured image

R werd geboren.

 

Featured image

En L kwam.

Zo hebben we jaren, jaren en jaren geleefd, gewerkt, gedeeld en vooral veel over en van elkaar geleerd.

En op een bepaald moment veranderde dat……gewoon.

Het leven vormde zich om ons heen……en veranderde van richting.

P en GJ gingen samen verder.

 

Featured image

En ik leerde K kennen.

Zo werden we twee stellen, waren de kinderen het belangrijkste in ons leven en werden we een vier-oudergezin.

Gek genoeg ging dat voor ons volkomen vanzelfsprekend.

Zo hebben we een aantal jaren samen aan tafel gezeten en veel geleerd.

Toen de zoons volwassen werden veranderde er bij P en GJ ook van alles.

Er kwamen vrouwen bij.

GEWELDIG!

 

Featured image

Bij GJ kwam K in zijn leven.

 

Featured image

Bij P kwam L

 

Featured image

En als je zoons hebt kunnen daar schoondochters bij komen.
Dit is R de vriendin van L

 

En dit is J de vriendin van G

Allemaal prachtige vrouwen waar ik enorm van geniet.

 

K en ik gingen ons Pentakelhuis bouwen.
Het huis staat symbool voor de verbindingen van ons systeem.

 

Al die jaren, dat ik K. kende, had hij een kinderwens.
Zo kwamen er 2 vrouwen in ons leven die ook een kinderwens hadden. Met zijn 4 hebben wij de kinderwens van K. en S. de ruimte gegeven. Helaas is dat een wens gebleven en een deel van ons systeem.

 

Oh ja, het beste paard van stal……..
Chesto, onze Hollandse Herder Ruwhaar.

Dit is ons hele ‘gezins’systeem. Wanneer je de draad een beetje kwijt bent geraakt dan snap ik dat.  Ik wil dit alles graag delen. Zeker omdat het mij ongelooflijk veel inspiratie en levenslessen  heeft gebracht. Ik zal het niet met namen, gezichten en specifieke situaties doen.

Eggie heeft ondertussen zijn intrede gedaan en Eggie is de stand-in voor namen, gezichten en situaties maar………. alles is ‘ECHT’ gebeurd.

Vrij vertaald naar:

Driehoeken

De verschillende relaties binnen een gezin bepalende verschillende rollen. Elke rol brengt zijn eigen verwachtingen mee. De rollen in een gezin hebben altijd te maken met paren en driehoeken.

In een gezin met meer dan twee personen heb je een verzameling ‘ik’ s, paren en driehoeken.

Driehoeken zijn buitengewoon belangrijk omdat van de vraag, hoe ze gehanteerd worden, voor een groot deel het wel en wee en het al dan niet goed functioneren van een gezin afhangt.

 • Een eerste stap om een driehoek draaglijk te maken is dat ieder lid van de driehoek heel duidelijk inziet dat, waar drie mensen bij elkaar zijn, niet elk van hen dezelfde aandacht kan krijgen.
 • De volgende stap is om, wanneer u buitenspel staat, uw dilemma onder woorden te brengen zodat iedereen het kan horen.
 • De derde stap is, door uw eigen daden te laten zien, dat er geen reden tot boosheid, gekwetstheid of schaamte is als u buitenspel staat.

De problemen ontstaan alleen maar doordat sommige mensen denken dat als iemand buitenspel staat dat betekent dat hij niet deugt. Een kwestie dus van een lage zelfwaardering.

Wil men zich in een driehoek op zijn gemak voelen dan moeten volgens mij een paar gevoelens aanwezig zijn.

 • De persoon in kwestie moet een goed gevoel over zichzelf hebben en in staat zijn, op zijn beide benen te staan, zonder tegen een ander aan te leunen.
 • Hij moet een tijdje buiten spel kunnen staan zonder dat hij het gevoel krijgt, niet te deugen of buitengesloten te zijn.
 • Hij moet in staat zijn te wachten zonder het gevoel te hebben dat men misbruik maakt van zijn geduld.
 • Hij moet in staat zijn, open en eerlijk te praten en anderen te laten weten wat zijn gevoelens en gedachten zijn, in plaats van te piekeren en mokken.

De grote uitdaging bij het leven in een gezin is het zoeken naar manieren waarop ieder individu er ten volle aan kan deelnemen of anderen kan observeren, zonder dat hij het gevoel krijgt, niet mee te tellen, zonder dat hij zich slachtoffer voelt: een kwestie van zelfwaardering(eigenwaarde)

Mensen maken mensen

Virginia Satir

uitg. Van Loghum Slaterius bv Deventer, 1975