Delson bezoekt Nederland, geeft stilteretraites, doet Dhamma Talks en maakt lange wandelingen met Koen

Delson is in Nederland
hij geeft stilteretraites
doet Dhamma Talks
en maakt lange wandelingen met Koen.

Delson is vergevorderd in meditatie
doorloopt de Jhānas naar ‘nietsheid’
schrijft boeken over de originele leringen van de Boeddha
en is de leraar van Koen.

Op hun lange wandelingen
onderwijst hij Koen

over nibbana
de dhamma
de originele sutta’s van de Boeddha
ze lopen het pad naar inzicht
de weg naar rust
maken de oversteek naar de andere oever.

Bij al die lange wandelingen
volg ik 
gewoon op de fiets.

Ze praten  
over techniek, websites, zichtbaarheid
van de Suttavada Foundation
het bereik via sociale media
voor de online retraites
en de bijeenkomsten via zoom.

Delson kent Nederland nog niet
dus laten we hem
er een klein beetje van zien.

We bezoeken onze moeders

en laten de kleinste
kennismaken met 
stilte en rust. 

Er wordt veel gemediteerd
waarbij de liefdevolle-vriendelijkheidsmeditatie
centraal staat.

Liefdevolle-vriendelijkheid meditatie:
Je begint de eerste tien minuten van de meditatie van liefdevolle vriendelijkheid met het sturen van vriendelijke gedachten naar jezelf. Begin met het terugdenken aan een moment waarop je gelukkig was. Wanneer het gevoel van geluk opkomt, is dit als een warme gloed in het centrum van de borstkas.

Zodra dit gevoel opkomt, maak je een zeer oprechte wens voor jouw eigen geluk. “Mag ik gelukkig zijn”… “Mag ik vreugdevol zijn”… “Mijn wens is vreedzaam en kalm te zijn”… “Moge ik vrolijk en vriendelijk zijn”, enz. Maak een oprechte, betekenisvolle wens. Voel de wens in je hart.

Het sleutelwoord is hier ‘oprecht’. Als de wens niet oprecht is, dan zal het een mantra worden. Een betekenisloze zin die automatisch wordt herhaald, zonder dat die een werkelijke betekenis voor jou heeft. Je herhaalt dan oppervlakkig een zin terwijl je aan andere zaken denkt.

Het is heel belangrijk dat wat je jezelf toewenst echt betekenis voor jou heeft en dat het jouw gehele, onverdeelde aandacht krijgt. Voel deze wens, breng hem in je hart en straal. Herhaal de wens niet voortdurend maar herhaal de wens voor jouw eigen geluk pas wanneer het gevoel van liefdevolle vriendelijkheid begint te vervagen.

Vervolgens stuur je een oprechte wens naar een spirituele vriend of vriendin. Dit is iemand die je kent, respecteert en waardeert, die leeft, iemand die je niet seksueel aantrekkelijk vindt en geen familie is.  Dit doe je gedurende de rest van de meditatie waarbij je minimaal 30 minuten zit.

 

Het Coversbos, hier om de hoek, door de seizoenen (6)

Natuurlijk 
lijkt het

alsof ik 

alleen maar naar Koen speur.

Niets is minder waar.

Het eerste wat ik doe
is naar de lucht kijken.

Ik ben namelijk
een mooi weer
fietser

die altijd op zoek is

naar mooie plaatjes

beestenspul

op 
ons rondje

door

het Corversbos.

Ieder soort vader heeft zijn eigen stoer, welke stoere vaderdingen heeft Koen? 

De tweeling heeft best wel
twee hele stoere moeders 
maar
het stoer van moeders is toch anders 
dan het stoer van vaders
en
iedere soort vader heeft zijn eigen stoer.

De tweeling vindt het stoer dat Koen
fietst op een race fiets
dat hij roeit op het roeiapparaat
en lange stukken hardloopt door het bos.

Nog stoerder is de hele snelle auto van Koen
en samen naar de formule 1 kijken.

Hoe stoer is het dat Koen met ze stoeit
ze op zijn nek draagt
en heel veel weet van computers, natuur- en wiskunde.

Het is super stoer dat Koen pannenkoeken voor ze bakt
en de pannenkoek in de lucht kan draaien.

Tuurlijk zijn dat allemaal stoere Koen vaderdingen 
toch heeft Koen
andere stoere vaderdingen die óók belangrijk zijn.

Zo wil hij de tweeling leren over de wereld
over mensen
de natuur
de dieren
en een heel klein beetje over boeddhisme.

Hij wil ze leren over oorzaak en gevolg
in wat je doet
en hoe je daar
zo klein als je bent
ook stukjes verantwoordelijkheid in kan
dragen.

Hij wil ze helpen om hun angst te overwinnen
uitdagingen aan te gaan
en door te zetten.

De tweeling mag vragen 
vertrouwen
en rekenen
op deze stoere vaderdingen van Koen.

Zo doet iedere vader zijn eigen stoere vaderding
want iedere vader is weer anders
en wanneer een vader even
niet zijn stoere vaderding kan doen
dan is er een andere vader
die het voor hem doet
net als Koen bij de tweeling.

Je vader(s) en moeder(s) willen altijd dat het goed met je gaat

waar je ook bent
waar je ook woont
bij welke familie je ook hoort.

Zo heb je soorten moeders
maar ook soorten vaders.

Zaadjesvaders
Zorgvaders
Hartvaders
Peetvaders.

En al die vaders
willen dat het goed met je gaat.

Soms heb je 1 vader 
voor alles
maar
dat is lang lang niet altijd zo.

Soms wonen vaders 
op verschillende plekken
spreken 
of zien ze elkaar niet
maar toch
zijn ze het er samen 
over eens:
‘ze willen altijd dat het goed gaat met hun kind(eren)!’

Eén zo ’n dag
in het jaar
is een speciale dag
voor alle vaders.

Dan weten alle kinderen
dat vaders en kinderen
altijd bij elkaar horen.

Koen is de hartvader van de tweeling
ieder jaar is het Koendag
en vertelt Koen dat ALLE vaders
het beste willen voor hun kinderen.

Ook

dat er nooit genoeg vaders kunnen zijn
in het leven van kinderen
die het belangrijk vinden
dat het goed met ze gaat.

Het Coversbos, hier om de hoek, door de seizoenen (4)

De  zomer is volop
losgebarsten
in het Corversbos.

Het grote huis
is verscholen
in het groen

en alleen zichtbaar
wanneer ik Koen
vraag

om zich een beetje 
klein te maken.

Er is veel bos
te verkennen.

Ik kom

op de onmogelijkste
plekken

door maar gewoon
achter Koen
aan te gaan.

Wat Olifantenpaadjes en Neuroscience te maken met mijn werk als Professional Organizer of opruimcoach?

In mijn werk als Professional Organizer of opruimcoach merk ik dat mensen best wel willen veranderen, zich aan willen passen of iets nieuws willen. Zeker wanneer ze na een eerste opruimsessie het gevoel hebben dat het fijn is om spullen te organiseren, op te ruimen, een eerste slag naar verduurzaming te maken en overzicht te hebben maar dan toch blijkt het veranderen naar ‘nieuw’ gedrag moeilijk te zijn, zelfs wanneer nieuwe gewoonten het verschil kunnen betekenen tussen een rustig tevreden leven en een onrustig ontevreden leven.

In het artikel ‘The Neuroscience of Leadership‘ komt naar voren dat wetenschappers de afgelopen twee decennia een beter beeld hebben gekregen van menselijke gedragsverandering door de integratie van psychologie en neurowetenschappen:

“Een eerste bevinding heeft te maken met de aard van het menselijk geheugen en de relatie met bewuste aandacht. Het werkgeheugen – het ‘houdgebied’ van de hersenen, waar waarnemingen en ideeën eerst kunnen worden vergeleken met andere informatie wordt vaak ingeschakeld wanneer mensen iets nieuws tegenkomen. Wanneer je een nieuw product in een supermarkt schap ziet liggen en de voordelen rationeel vergelijkt met een product dat je al gebruikt, is het je werkgeheugen dat de nieuwe informatie opneemt en vergelijkt met de oude. Dit soort geheugen activeert de prefrontale cortex, een energie-intensief deel van de hersenen.

De basale ganglia daarentegen worden aangeroepen door routinematige, vertrouwde activiteiten, zoals het plaatsen van een vaak gekocht product in een supermarktkarretje zonder er bewust op te letten, en misschien zonder zich later te herinneren dat je het hebt uitgekozen. Dit deel van de hersenen, dat zich in de buurt van de kern bevindt, is waar neurale circuits van langdurige gewoonte worden gevormd en vastgehouden. Het vereist veel minder energie om te functioneren dan het werkgeheugen, deels omdat het eenvoudig gedrag van hersenmodules naadloos met elkaar verbindt die al zijn gevormd door uitgebreide training en ervaring.’

De tweede reden waarom verandering moeilijk is, heeft betrekking op het basis functioneren van de hersenen. Menselijke hersenen hebben een bijzonder sterk vermogen ontwikkeld om te detecteren wat neurowetenschappers ‘fouten’ noemen: waargenomen verschillen tussen verwachting en werkelijkheid. Wanneer een kind (of een volwassene, wat dat betreft) een zoet smakende traktatie wordt beloofd en vervolgens ontdekt dat het zout of bitter smaakt, zenden de hersenen sterke signalen uit die veel energie verbruiken, en verschijnen in beeldvormingstechnologie als dramatische uitbarstingen van licht . Edmund Rolls illustreerde dit voor het eerst aan de universiteit van Oxford in de vroege jaren tachtig, met een onderzoek met apen. Dr. Rolls ontdekte dat “fouten” in de omgeving intense uitbarstingen van neuraal vuren veroorzaakten, aanzienlijk sterker dan het vuren veroorzaakt door bekende stimuli.”

Kortweg: wanneer we proberen om een routinegedrag te veranderen worden er sterke signalen in de hersenen afgegeven dat er iets niet klopt. Deze berichten trekken de aandacht van de persoon en kunnen het rationele denken gemakkelijk overmeesteren. Verandering zelf versterkt dus stress en ongemak en we hebben de neiging om de uitdagingen die deel uitmaken van het veranderen te onderschatten.

Als Professional Organizer of opruimcoach hou ik rekening met de fysiologische aard van de hersenen om op een plezierige, eenvoudige en structurele manier veranderingen tot stand te brengen. Ik gebruik daarbij het beeld van het olifantenpaadje:

Een olifantenpaadje is een niet-officieel fiets- of wandelpad dat bedoeld en onbedoeld door gebruikers van de reguliere fiets- en wandelpaden in de loop van de tijd wordt gecreëerd. Meestal ontstaat een dergelijk pad in een stuk groen, om zo een stuk van de officiële route af te kunnen snijden. De breedte en mate waarin het pad is uitgesleten is een indicatie van hoe vaak de route gebruikt wordt. Soms worden olifantenpaden na verloop van tijd geplaveid”.

Gedrag, gedachten, aannames en gewoonten zijn ingesleten patronen die heel persoonlijk zijn, zichzelf bevestigen en beginnen in de hersenen. Om gedragsveranderingen tot stand te brengen heb je ‘olifantenpaadjes’ nodig, dus paadjes van nieuw gedrag die ‘oude gewoonten’ in de hersenen vervangen. Die olifantenpaadjes moeten regelmatig gelopen worden om in te slijten zodat ze uiteindelijk het hoofdpad vervangen. Hersenen kunnen zich aanpassen aan veranderingen mits ze daarin geholpen worden door ‘nieuw’ gedrag.

Hoe maken we een ‘olifantenpaadje’ in je herenen?

·      We doen de check of je opruimen, organiseren en verduurzamen een blijvende plaats in je leven wilt geven
·      We zoeken naar jouw antwoorden omdat jij de eigenaar bent van je probleem
·      We richten ons op oplossingen in plaats van problemen
·      We gaan uit van de kleine stapjes die mogelijk zijn
·      De aandachtsdichtheid gaat naar wat er goed gaat
·      Nieuwe kennis en ervaring helpt om inzichten te verkrijgen en de aandacht gericht te houden.

Kortweg: Gerichte aandacht, Positieve bevestiging en Herhaling helpt om gedrag te veranderen. 

 

6 misverstanden over wat ik als opruimcoach of professional organizer doe

Weet je Maria, ik zou er niét tegen kunnen dat een vreemde zomaar in mijn huis komt en alles compleet voor me op gaat ruimen. Iemand die door mijn spullen gaat, tegen mij zegt dat ik rommelig ben, mij vertelt hoe ik kan verduurzamen of zich bemoeit met hoe ik mijn huishouden doe! Pppfftt en dan zou ik dáár ook nog veel geld voor moeten betalen? Mooi niet!’

Riep een vriendin laatst in een gesprekje over mijn werk als opruimcoach of professional organizer. Ik heb haar uit kunnen leggen wat ik wel doe en vooral wat ik NIET doe.

1.    Ik kom nóóit zomaar in jouw huis! Jij nodigt mij uit en hebt een vraag aan mij. In een kort telefonisch gesprek kijken we of het klikt, stel ik je een aantal vragen over wat je wilt en ik vertel wat ik voor je kan doen. Wanneer het jou wat lijkt kom ik bij je langs. Jij laat mij zien wat je wilt dat er moet gebeuren, daar trekken we een uur voor uit en dat is gratis.

2.    We gaan ook niet ‘gewoon’ maar beginnen en in een hoog tempo door je hele huis. We maken eerst een plan, we doen het stapje voor stapje, zoeken een haalbaar doel, jij houdt de regie, je laat alles door je handen gaan en je ruimt het op waar en hoe het voor jou het handigste is.

3.    Het woord rommel zal ik nooit gebruiken. Iets ‘rommelig’ of juist ‘niet rommelig’ vinden is iets persoonlijks. Iets wat je ervaart over je spullen. Wat voor de een rommelig is, is voor de ander gezellig en wat voor de een opgeruimd is, is voor de ander te steriel. Zo heeft iedereen zijn eigen redenen voor het ontstaan van verborgen hoekjes of te volle kastjes.

4.    Het allerbelangrijkste is dat ik jou NIET ga vertellen wat mag blijven, weg kan of duurzaam aangeschaft moet worden. Ik neem geen beslissing over jouw spullen. Jij kent je spullen het beste en weet wat ze waard zijn; jij houdt de regie in handen. We spreken af welke vragen ik aan jou mag stellen, op welk punt ik je coach of hulp biedt met een methodiek. Ik vind zelf humor erg belangrijk omdat opruimen, ordenen of vervangen ook een beetje leuk moet zijn. Je wilt het uiteindelijk ook zonder mij kunnen blijven doen.

5.    Mij inhuren kost geld maar wanneer je daarna een opgeruimd huis hebt, een systeem dat makkelijk bij te houden is en meer overzicht over al jouw spullen geeft dat rust, ruimte en tijd voor leuke dingen. Wanneer je de slag naar verduurzamen kunt maken heb je minder vaak nieuw nodig en je bent kritischer op wat je aanschaft. Mocht het geld de belemmering zijn dan maken we daar een afspraak over. Laat het je dus niet in de weg zitten.

6.    Door bepaalde omstandigheden, de transitie-momenten in je leven, kan er chaos ontstaan ook daar kan ik als opruimcoach of professional organizer je bij helpen. Het gaat dus niet alleen over het opruimen en op orde brengen van je spullen, maar ook over hulp bij het inzichtelijk maken en de noodzaak van je spullen in een volgende fase van je leven. Ik ben gespecialiseerd in transities, minimaliseren en verduurzaming rondom huishouden, gezin, afval, kleding, verzorging en schoonmaken.