Persoonlijk

Ik ben geboeid door wat mensen doen

Zolang als ik me kan herinneren ben ik geboeid door wat mensen doen, hoe ze het doen, waarom ze het doen en, het soms onvermijdelijke, in wat ze doen.  Als klein meisje keek ik met verbazing naar de communicatie van de volwassenen om mij heen. Ik zag dat hun woorden iets anders vertelden dan hun lichaamstaal en er waren laagjes waarvan ik voelde dat ze niet uitgesproken werden. Later begreep ik dat communicatie sterk beïnvloed wordt door waar we geboren zijn, in welke familie we opgroeien, de tijd waarin we leven en persoonlijkheidskenmerken. Nog later leerde ik dat het niet alleen het verleden is dat mij heeft gevormd, maar dat het de acties, mijn keuzes die ik in nu maak bepalen wat mijn toekomst is. Deze verbazing, het willen begrijpen en er van leren neem ik mee in mijn persoonlijk leven door de transities van de tijd. 

Mijn leven zou je op kunnen delen in fases van 16 jaar.

Na ieder 16 jaar kwam er een transitie die mij in eerste instantie van mijn sokken blies maar die iedere keer weer voor een vorming, aanpassing en verrijking zorgde.
Ik ben opgegroeid in Hoogvliet onder de rook van de Shell. Op mijn 16e verhuisde ik met mijn ouders mee naar Brabant, wat meteen de start werd voor mijn studie, werken en een eigen huishouden. De tweede transitie kwam toen onze drierelatie zich vormde, we 3 zoons kregen en een drieoudergezin werden. De derde transitie vond plaats toen K. in mijn leven kwam, we een meeroudergezin werden, ons pentakelhuis gingen bouwen en ik bij Humanitas ging werken. e kunt zeggen dat ik nu aan de vierde transitie ben begonnen met een eigen praktijk, een boeddhistische man, een opvoedingsverantwoordelijkheid voor de tweeling van 4,5 jaar en een kleinkind op komst.

Loskomen van alles wat vertrouwd voor me is

Mijn ‘lopende’ transitie kenmerkt zich door het los komen van alles wat me vertrouwd is:
de verkoop van ons Pentakel-huis, een verhuizing naar het ‘oude’ land, het overlijden van mijn vader, de zorg voor mijn moeder en schoonmoeder, het verlies van mijn baan en de zoektocht naar een nieuwe baan, K. die gestart is in een nieuwe baan, het stopzetten van de bouw van ons Suttavada-huis, K. ondersteunen in het opzetten van de Suttavada-foundation en corona. Hoe volledig kan een transitie zijn ?! :-).